Close

Aj keď prerazili vo svete oveľa neskôr, prvý americký patent na bezdrôtový telefón bol vydaný v roku 1908 pod číslom 887357 pre Nathana B. Stubblefielda z Kentucky. Aj keď patent bol vydaný, ednotlivé časti pre základne mobilné telefónne stanice boli vynájdené až neskôr.

Prvý patent na mobilný telefón je z roku 1908 !?
Prvý patent na mobilný telefón je z roku 1908 !? (Foto: ilustračné)

V Bellových laboratóriách AT&T

Ako sme už spomenuli v úvode. Jednotlivé časti pre základne mobilné telefónne stanice boli vynájdené v roku 1947 v Bellových laboratóriách AT&T a ďalej sa rozvíjali až do roku 1960. Rádio telefón ako taký má pritom svoju históriu aj z obdobia druhej svetovej vojny. Jedná sa o vynálezcu Reginalda Fessendena a jeho demonštrácia rádiového telefonovania využívané pre vojenské spojenie rádiovým telefónom.

Mobilný telefón nultej generácie (0G)

Mobilné telefón ako ho poznáme dnes bol však vydaný až neskôr. Konkrétne 10. júna 1969 pre Georgea Sweigerta z Ohia pod číslom patentu 3449750. V roku 1945 predstavil mobilný telefón, ktorý bol označenovaný ako mobilný telefón nultej generácie (0G). Základňová stanica pritom pokrýva pomerne rozsiahlu oblasť a každý telefón využíval jeden kanál počas svojho využitia.

Ilustračné foto – zdroj unsplash.com